zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017

Przekazanie do ZUS płatności zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski. Należne mu z tego tytułu świadczenie będzie wypłacał ZUS. Kto w tej sytuacji powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3): pracownik czy ja, jako jego pracodawca? Co należy zaznaczyć w tym formularzu: że pracownik ubiega się o zasiłek macierzyński, czy o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1087259)

Jeżeli do wypłaty zasiłku zobowiązany jest ZUS, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. Tak wynika z art. 61 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

W przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem zaświadczenie płatnika składek powinno zawierać informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). Może być ono złożone, np. na przygotowanym przez organ rentowy formularzu ZUS Z-3, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Przywołane przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że do wypełnienia zaświadczenia płatnika składek dla pracownika, o którym mowa w pytaniu, i przekazania tego dokumentu do organu rentowego, zobowiązany jest uczestnik forum, jako jego pracodawca.

Za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) jako okres urlopu ojcowskiego, pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Stanowi o tym art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 184 Kodeksu pracy. Dlatego też w zaświadczeniu ZUS Z-3 należy wpisać, że o takie właśnie świadczenie ubiega się pracownik, ze wskazaniem (w pkt 10 formularza) okresu, na jaki udzielono mu urlopu ojcowskiego.

Ubezpieczony, o którym mowa w pytaniu, nie może skorzystać ze wspomnianego przez zainteresowanego zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przyznawane jest bowiem, za sprawą art. 30 ustawy zasiłkowej, wyłącznie:

  • do dnia porodu,
     
  • ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia.
Przykładowo wypełnione fragmenty formularza ZUS Z-3 dla pracownika, któremu został udzielony urlop ojcowski
Przekazanie do ZUS płatności zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60