zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017

Przekazanie do ZUS płatności zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski. Należne mu z tego tytułu świadczenie będzie wypłacał ZUS. Kto w tej sytuacji powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3): pracownik czy ja, jako jego pracodawca? Co należy zaznaczyć w tym formularzu: że pracownik ubiega się o zasiłek macierzyński, czy o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1087259)

Przekazanie do ZUS płatności zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
rys. Przekazanie do ZUS płatności zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Jeżeli do wypłaty zasiłku zobowiązany jest ZUS, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. Tak wynika z art. 61 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

W przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem zaświadczenie płatnika składek powinno zawierać informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). Może być ono złożone, np. na przygotowanym przez organ rentowy formularzu ZUS Z-3, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Przywołane przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że do wypełnienia zaświadczenia płatnika składek dla pracownika, o którym mowa w pytaniu, i przekazania tego dokumentu do organu rentowego, zobowiązany jest uczestnik forum, jako jego pracodawca.

Za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) jako okres urlopu ojcowskiego, pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Stanowi o tym art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 184 Kodeksu pracy. Dlatego też w zaświadczeniu ZUS Z-3 należy wpisać, że o takie właśnie świadczenie ubiega się pracownik, ze wskazaniem (w pkt 10 formularza) okresu, na jaki udzielono mu urlopu ojcowskiego.

Ubezpieczony, o którym mowa w pytaniu, nie może skorzystać ze wspomnianego przez zainteresowanego zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przyznawane jest bowiem, za sprawą art. 30 ustawy zasiłkowej, wyłącznie:

  • do dnia porodu,
     
  • ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia.
Przykładowo wypełnione fragmenty formularza ZUS Z-3 dla pracownika, któremu został udzielony urlop ojcowski
Przekazanie do ZUS płatności zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60