zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego po rozwiązaniu się umowy zawartej na czas określony

Umowa o pracę pracownika zawarta na czas określony zakończy się z dniem 18 marca 2023 r. Pracownik na początku marca br. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu od 13 marca br. urlopu ojcowskiego na 1,5-roczne dziecko w wymiarze dwóch tygodni. Czy po ustaniu zatrudnienia będzie mu przysługiwał zasiłek macierzyński za pozostały okres? Nadmieniamy, że pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków.

Zgodnie z art. 1823 § 1 pkt 1 K.p., pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, której termin rozwiązania upływa w trakcie urlopu ojcowskiego, to urlop ten podlega odpowiedniemu skróceniu do ostatniego dnia trwania stosunku pracy (por. stanowisko MPiPS z 1 kwietnia 2014 r. będące odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa). Za okres tego urlopu przysługuje mu zasiłek macierzyński (art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej). Przepisy ustawy zasiłkowej nie zawierają regulacji nakazującej skrócenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy umowa o pracę (a więc tytuł do ubezpieczenia chorobowego) zostanie rozwiązana przed upływem wymiaru urlopu ojcowskiego.

Ważne: Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, którego wypłata rozpoczęła się w czasie trwania ubezpieczenia, może być kontynuowana również po ustaniu tego tytułu - do wyczerpania okresu, za który przysługuje zasiłek.

Zasiłki za okres przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego wypłaca ZUS, stąd też pracodawca będący płatnikiem zasiłków dokona wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za okres urlopu ojcowskiego przypadającego do ostatniego dnia zatrudnienia, a dalszą jego wypłatę powinien przekazać do ZUS.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo ich kopie, a także oświadczenie, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części na to dziecko. Tak wynika z § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243).

Z kolei dowody do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego określa § 26 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87) i są to:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS,
 • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.

Oprócz dokumentów złożonych przez pracownika, pracodawca, przekazując do ZUS wypłatę zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zobowiązany jest przekazać także zaświadczenie płatnika składek Z-3.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że pracownik do wniosku o urlop ojcowski dołączy wszystkie wymagane dokumenty. Pracodawca:

 • udzieli pracownikowi urlopu ojcowskiego na okres od 13 do 18 marca 2023 r. (6 dni) i za te dni podejmie wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
 • przekaże do ZUS wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres od 19 do 26 marca 2023 r. (8 dni).


Zwracamy uwagę!
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem, m.in. urlop ojcowski (dla ojca biologicznego) ma przysługiwać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Na ten temat będziemy pisać w kolejnym numerze UiPP.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.