zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie

Pracownica wykorzystała 270-dniowy okres zasiłkowy, po którym przyznano jej świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące (podstawa jego wymiaru podlegała waloryzacji). W czerwcu 2017 r. urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jak obliczyć podstawę jego wymiaru, jeśli w czasie choroby była objęta podwyżką wynagrodzeń?

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego, czyli zwaloryzowana kwota podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podwyżka wynagrodzenia nie ma wpływu na sposób obliczenia wysokości zasiłku.

Zasiłek macierzyński ustala się na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy obliczaniu zasiłku chorobowego, czyli z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 w związku z art. 47 ustawy zasiłkowej). W sytuacji, gdy prawo do zasiłku powstanie przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, to do podstawy wymiaru przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego ma zastosowanie art. 43 ustawy zasiłkowej. W myśl tego przepisu, jeśli pomiędzy okresami pobierania zasiłków (tego samego lub innego rodzaju) nie było przerwy lub wystąpiła przerwa trwająca krócej niż 3 miesiące kalendarzowe, to dla wypłaty kolejnego zasiłku nie ustala się nowej podstawy wymiaru.

Ważne: Nie oblicza się zatem nowej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jeśli bezpośrednio lub w ciągu 3 miesięcy kalendarzowych przypadających przed porodem pracownica pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Pracownica, o której mowa w pytaniu, nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego przed upływem okresu, na który zostało jej przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek ten przysługuje jej od dnia porodu. Do ustalenia podstawy jego wymiaru pracodawca przyjmie tą samą kwotę, która stanowiła podstawę do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego (z uwzględnieniem jej waloryzacji).

Przykład

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby od 15 lipca 2016 r. do 10 kwietnia 2017 r. (270 dni). Podstawę wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego, stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. w wysokości 2.243,54 zł. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownicy przyznano świadczenie rehabilitacyjne od 11 kwietnia do 9 lipca 2017 r. (3 m-ce). Pierwszy dzień tego świadczenia przypadał w II kwartale 2017 r., dla którego wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosił 105%. Stąd podstawa świadczenia rehabilitacyjnego została zwaloryzowana i wyniosła 2.355,72 zł (2.243,54 zł x 105%).

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Pracownica 9 czerwca 2017 r. urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego podstawa wymiaru wynosi 2.355,72 zł. Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego, w zależności od daty złożenia wniosku o wypłatę tego świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego, wyniesie odpowiednio:

  • 100% i 60% (gdy wniosek zostanie złożony po upływie 21 dni od dnia porodu), tj. po 78,52 zł i 47,11 zł,
     
  • 80% (gdy wniosek zostanie złożony w ciągu 21 dni od dnia porodu) po 62,82 zł.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60