zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017

Urlop ojcowski nie pomniejsza okresu należnego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego

Zatrudniam małżeństwo, któremu kilka miesięcy temu urodziło się dziecko. Pracownik właśnie wystąpił o 2-tygodniowy urlop ojcowski, podczas gdy jego żona nadal przebywa na urlopie rodzicielskim. Czy w tej sytuacji od urlopu rodzicielskiego matki dziecka udzielonego jej w pełnym 32-tygodniowym wymiarze, będę musiała odjąć 2 tygodnie wykorzystanego przez ojca dziecka urlopu ojcowskiego i w efekcie zmniejszyć okres należnego jej zasiłku macierzyńskiego? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1098308)

NIE. Fakt wykorzystania przez ojca dziecka urlopu ojcowskiego, a tym samym i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu, w żaden sposób nie wpływa na okres urlopu rodzicielskiego i to niezależnie od tego, kto z tego urlopu rodzicielskiego (zasiłku za okres tego urlopu) korzysta.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

  • urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
     
  • urlopu rodzicielskiego oraz
     
  • urlopu ojcowskiego.

Urlop macierzyński z założenia przewidziany jest dla matki dziecka. Jeśli, po spełnieniu określonych warunków, po rezygnacji z tego urlopu przez matkę dziecka, skorzysta z niego ojciec dziecka, wówczas przysługuje on do wyczerpania pełnego jego wymiaru, liczonego od dnia urodzenia dziecka. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka zmniejsza się wówczas o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej - matce dziecka.

Urlop rodzicielski natomiast przewidziany jest zarówno dla matki, jak i ojca dziecka. Co więcej, z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje ubezpieczeni rodzice dziecka. I w tym przypadku łączny okres zasiłku macierzyńskiego nie może przekraczać wymiaru urlopu rodzicielskiego określonego przepisami Kodeksu pracy.

Stanowi o tym art. 29a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Z urlopu ojcowskiego (zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu) mogą jednak korzystać wyłącznie pracownicy/ubezpieczeni ojcowie wychowujący dziecko. Jego wymiar nie jest uzależniony od tego, czy i w jakim wymiarze oraz przez kogo został wykorzystany urlop macierzyński i rodzicielski. I odwrotnie - to, że ojciec dziecka występuje o urlop ojcowski (zasiłek za okres tego urlopu) w żaden sposób nie wpływa na wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Co więcej, ojciec dziecka może przebywać na tym urlopie (zasiłku) w tym samym czasie, kiedy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (zasiłku za okres tych urlopów).

Tym samym, mimo że pracownik wystąpił o 2 tygodnie urlopu ojcowskiego, pracownicy - jego żonie w dalszym ciągu przysługuje urlop rodzicielski w pełnym, udzielonym wcześniej 32-tygodniowym wymiarze.

Zasady przyznawania urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski udzielany jest pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko:

na jego pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu,
w wymiarze do 2 tygodni,
jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień,
nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko odpowiednio 7. lub 10. roku życia.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60