zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Za jaki okres dokonać wypłaty zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka?

1) Pracownica po porodzie przedłożyła w zakładzie pracy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją "dziecko martwo urodzone". Czy przysługuje jej zasiłek macierzyński, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Pracownicy, która urodziła martwe dziecko, udziela się urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie (art. 1801 § 1 zdanie pierwsze K.p.). Urlop ten jest obligatoryjny i rozpoczyna się nie później niż w dniu porodu.

Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, to obejmuje on okres ustalony przepisami Kodeksu pracy m.in. jako okres urlopu macierzyńskiego. Przepisy ustawy zasiłkowej nie zawierają odrębnych regulacji w sprawie długości wypłaty tego zasiłku. Jest on zatem wypłacany od dnia porodu do wyczerpania 8 tygodni urlopu (56 dni).

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy jego wymiaru (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej) albo 80% podstawy wymiaru, jeśli pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złoży wniosek o zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie występuje taka możliwość, a tym samym zasiłek macierzyński powinien być wypłacany w wysokości nie niższej niż 100% podstawy wymiaru.


2) Pracownica urodziła bliźnięta, z których jedno zmarło. Jaki wymiar urlopu (zasiłku) macierzyńskiego jej przysługuje?

Wymiar urlopu macierzyńskiego, a w konsekwencji okres wypłaty zasiłku jest uzależniony od długości życia dziecka.

W razie zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeżeli pracownica urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje jej urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu (art. 1801 § 1 K.p.).

Przykład

W dniu 9 stycznia 2018 r. zmarło dziecko pracownicy urodzone 2 stycznia 2018 r. Urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni zakończyłby się 21 maja 2018 r. Z powodu śmierci dziecka pracownica będzie korzystała z tego urlopu do 26 lutego 2018 r. (8 tyg.).

Przykład

W dniu 2 stycznia 2018 r. pracownica urodziła bliźnięta. Z tego tytułu przysługiwał jej urlop i zasiłek macierzyński w wymiarze 31 tygodni, tj. do 6 sierpnia 2018 r. Jedno z dzieci zmarło 9 stycznia 2018 r. Pracownicy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński do 21 maja 2018 r. (20 tyg.).


Gdy zgon dziecka nastąpi po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu. Jeśli urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje jej urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia zgonu dziecka (art. 1801 § 2 K.p.).

Przykład

Pracownica 10 września 2017 r. urodziła bliźnięta i od tego dnia rozpoczęła korzystanie z urlopu macierzyńskiego (do 14 kwietnia 2018 r.). W dniu 25 stycznia 2018 r. jedno z dzieci zmarło. W tej sytuacji 20 tygodni urlopu w wymiarze przysługującym na dziecko pozostałe przy życiu upłynęło 27 stycznia 2018 r. Ponieważ od dnia zgonu dziecka pracownicy przysługiwało co najmniej 7 dni urlopu macierzyńskiego, przebywa na nim do 1 lutego 2018 r.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60