zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021

Wniosek o zasiłek macierzyński po trzech latach od porodu tuż po podjęciu pracy w ramach umowy zlecenia

Zatrudniłam na umowę zlecenia na okres 6 miesięcy kobietę, którą zgłosiłam m.in. do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po tygodniu pracy złożyła ona wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze 10 tygodni na dziecko, które urodziła w grudniu 2016 r. Czy faktycznie przysługuje jej to świadczenie? Jeżeli tak, to na podstawie jakich dokumentów mam dokonać jego wypłaty?

Zasiłek macierzyński przysługuje m.in. ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Świadczenie to należne jest przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i - jeżeli ubezpieczona wystąpi z takim wnioskiem - urlopu rodzicielskiego. Stanowi o tym art. 29 ust. 1 pkt 1art. 29a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Z zasiłku macierzyńskiego mogą zatem korzystać nie tylko pracownice, ale i inne ubezpieczone, i to już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności). Dla świadczenia tego nie przewidziano bowiem okresu wyczekiwania, jak ma to miejsce w przypadku zasiłku chorobowego.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w 4 częściach, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 1821c Kodeksu pracy - Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Poszczególne części urlopu rodzicielskiego muszą przypadać bezpośrednio jedna po drugiej, z wyjątkiem jednej części w wymiarze do 16 tygodni, która nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu i może być wykorzystana aż do upływu roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (tzw. luźna część urlopu rodzicielskiego).

Należy podkreślić, że skorzystanie przez pracownika z tzw. luźnej części urlopu rodzicielskiego (lub odpowiednio przez ubezpieczonego z zasiłku macierzyńskiego za okres takiej części) jest możliwe, jeżeli pracownik/ubezpieczony skorzystał z części urlopu rodzicielskiego/zasiłku macierzyńskiego za okres tej części, przypadającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/okresie pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego. Ponadto nie jest możliwe skorzystanie z tzw. luźnej części urlopu rodzicielskiego, w sytuacji gdy urlop ten był udzielony na podstawie art. 1791 K.p., tj. z góry, pracownica zrezygnowała z tego urlopu w trybie określonym w tym przepisie i urlop ten nie został przejęty (z zachowaniem ciągłości) przez drugiego rodzica.

Ponieważ ustawodawca dopuścił możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego po przerwie, także zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może być wypłacany za okresy nieprzypadające bezpośrednio po sobie. Nawet jeśli przerwa ta trwa kilka lat i w międzyczasie zmieni się tytuł ubezpieczenia chorobowego.

Ważne jest jednak, aby przed przyznaniem świadczenia i jego wypłatą dokładnie ustalić:

 • czy ubezpieczona faktycznie spełnia warunki do otrzymania tego świadczenia, w tym, czy nie został już wykorzystany przez samą ubezpieczoną (np. z tytułu poprzedniego ubezpieczenia) i/lub jej męża/ojca dziecka pełny okres należnego świadczenia oraz
 • w jakiej wysokości należne świadczenie ma jej być wypłacane (tj. w wysokości 60% czy 80% podstawy wymiaru zasiłku).

W tym celu do wniosku o zasiłek ubezpieczona powinna załączyć dokumenty określone w § 25a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87) - patrz ramka.

Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego, nieprzypadający bezpośrednio po poprzednim okresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 1821c § 3 K.p.:

- oświadczenie ubezpieczonego, zawierające NIP i nazwy płatników zasiłku oraz informacje o okresie, za który wypłacono zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres tego urlopu, okresie, w którym urlop rodzicielski został wydłużony na podstawie art. 1821f K.p., stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński został wypłacony oraz czy drugi z rodziców dziecka pobierał zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego lub
- zaświadczenia poprzednich płatników zasiłku macierzyńskiego o okresie, za który zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego wypłacono ubezpieczonemu, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres tego urlopu, okresie, w którym urlop rodzicielski został wydłużony na podstawie art. 1821f K.p. oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński został wypłacony, oraz oświadczenie ubezpieczonego, w którym informuje czy drugi z rodziców dziecka pobierał zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego,
- zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, za który zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego wypłacono drugiemu z rodziców dziecka, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego, okresie, w którym urlop rodzicielski został wydłużony na podstawie art. 1821f K.p. oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński został wypłacony drugiemu z rodziców dziecka, zawierające imię, nazwisko, numer PESEL tego rodzica albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL lub oświadczenie drugiego z rodziców dziecka zawierające powyższe dane i wskazujące NIP i nazwę płatnika, a także
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem,
- oświadczenie ubezpieczonego, czy drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.