zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021

Sposób przekazywania dokumentów do ZUS dla celów wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Pracownik wystąpił o urlop ojcowski. Nie jestem uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym, dlatego też płatność zasiłku macierzyńskiego muszę przekazać do ZUS. Czy wymagane dokumenty mogę przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS?

TAK. Choć część dokumentów i tak z założenia trzeba dostarczyć do ZUS w formie papierowej.

Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub - w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10. roku życia.

Urlop ojcowski, a tym samym i zasiłek macierzyński za okres tego urlopu, może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż dwóch częściach, z których:

 • kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego, ale
 • żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Dokumenty wymagane dla celów przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego zostały określone w § 2§ 26 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). W przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem, dla którego płatnikiem zasiłku ma być ZUS, są to:

 • zaświadczenie płatnika składek zawierające informacje określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, najlepiej sporządzone na opracowanym przez organ rentowy formularzu Z-3 oraz
 • oświadczenie ubezpieczonego, czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu,

złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, a także odpowiednio:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub
 • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub
 • kopie ww. dokumentów potwierdzone przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem.

Z powyższego wynika, iż tylko część dokumentów może być przekazana do ZUS drogą elektroniczną. Pozostałą, do której zalicza się m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem, należy dostarczyć (najlepiej do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS) osobiście lub wysłać pocztą. Choć ZUS dopuszcza możliwość załączenia do składanego przez PUE ZUS zaświadczenia płatnika składek skanu skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, potwierdzonego przez płatnika składek za zgodność z oryginałem.

Ponadto, jeśli skrócony odpis aktu urodzenia dziecka nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego, organ rentowy sam może wystąpić do USC o wydanie tego dokumentu, po złożeniu przez zainteresowanego stosownego oświadczenia (patrz ramka).

Odpis aktu urodzenia dziecka wydawany przez USC na wniosek ZUS

Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Z wnioskiem o zasiłek macierzyński należy zatem przekazać do ZUS dane dziecka, tj.:

- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- numer PESEL, a jeżeli nie jest znany/wydany - dodatkowo miejsce urodzenia dziecka (miejscowość).

Można to zrobić, wypełniając opracowany przez organ rentowy formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Oświadczenie to można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Przy czym, jak podkreśla organ rentowy na stronie internetowej www.zus.pl, oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE ZUS. Dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.