zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022

Okoliczności uprawniające do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Jednym z podstawowych warunków uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego. Wówczas ze świadczenia tego można korzystać w pełnym wymiarze, nawet wtedy, gdy w międzyczasie ustanie tytuł tego ubezpieczenia. Ponadto w pewnych okolicznościach ustawodawca dopuścił możliwość uzyskania tego świadczenia, gdy dziecko przyjdzie na świat już po ustaniu zatrudnienia. Co istotne, ich katalog uległ zwiększeniu z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zasiłek dla ubezpieczonych

Zasiłek macierzyński, tak jak wszystkie inne świadczenia przewidziane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności. Przy czym, inaczej niż w przypadku zasiłku chorobowego, dla którego przewidziano tzw. okres wyczekiwania, zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia chorobowego.

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do tego świadczenia jest jednak urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Ze świadczenia tego mogą skorzystać także osoby, które w ww. okresie przyjęły na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. lub - przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10. roku życia.

Zasiłek macierzyński przysługuje wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) jako okres urlopu:

 • macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
 • rodzicielskiego - o ile ubezpieczona(-y) wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie.

Bez znaczenia jest tu, czy w międzyczasie ustanie tytuł ubezpieczenia chorobowego.

Dla celów uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego wystarczy zatem, aby okoliczność uprawniająca do tego świadczenia (np. poród) wystąpiła choćby w ostatnim dniu ubezpieczenia. Tak jest m.in. w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, zatrudnionej na umowę o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu.

Poród po ustaniu ubezpieczenia

Jeśli natomiast dziecko przyjdzie na świat albo zostanie przyjęte na wychowanie po ustaniu ubezpieczenia, z założenia zasiłek macierzyński nie przysługuje.

Jedyny wyjątek przewidziano dla kobiet, które urodziły dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży w okolicznościach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Przepis ten, za sprawą ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621), uległ z dniem 1 stycznia 2022 r. pewnej modyfikacji.

W efekcie, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, zasiłek macierzyński (także w pełnym wymiarze) przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

 • wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo
 • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Co więcej, pracownicy, której umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy lub z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz nie zapewniono jej innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Macierzyński dla ojca

Prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka uzależnione jest od uprawnień matki dziecka do tego świadczenia. Może on w okolicznościach określonych w art. 29 ust. 3, ust. 5-8 ustawy zasiłkowej, "przejąć" uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego od ubezpieczonej matki dziecka.

Ponadto z prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu rodzicielskiego może korzystać ubezpieczona matka dziecka lub ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko, przy czym przysługuje ono od następnego dnia po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego.

Z założenia ojciec dziecka nie może zatem korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego, gdy matka dziecka nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym albo nie posiada tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem. Jedynie w przypadku odpowiednio:

 • jej zgonu,
 • porzucenia przez nią dziecka,
 • niemożności sprawowania przez nią osobistej opieki nad dzieckiem, gdy legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też
 • podjęcia przez nią zatrudnienia w co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy,

zasiłek macierzyński może być przyznany ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, za okres urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego przypadający po dniu zaistnienia tych okoliczności (art. 29 ust. 9 i 10 ustawy zasiłkowej).

Jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje niezależnie od uprawnień matki dziecka do zasiłku macierzyńskiego.

Płatnik zasiłku

Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ustala oraz świadczenie to wypłaca wyłącznie ZUS, niezależnie od tego, czy płatnik składek jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia.

Co więcej, przypadku gdy umowa o pracę z pracownicą została przedłużona do dnia porodu, na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy, a płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za 1 dzień, wypłaty zasiłku macierzyńskiego za cały okres może dokonać ZUS, o czym organ rentowy informuje w komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie www.zus.pl.

Poród w trakcie i po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego a prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Gdy poród nastąpił Prawo do zasiłku macierzyńskiego
w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego przysługuje
w ostatnim dniu zatrudnienia, np. gdy umowa o pracę na czas określony została na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy przedłużona do dnia porodu przysługuje
po ustaniu ubezpieczenia chorobowego w związku z:
- zakończeniem lub zawieszeniem prowadzenia własnej działalności pozarolniczej,
- upływem okresu, na jaki została zawarta umowa zlecenia,
- zakończeniem się okresowej umowy o pracę, która nie podlegała przedłużeniu do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy,
- rozwiązaniem umowy o pracę na wniosek pracownicy
nie przysługuje
po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
- wskutek śmierci pracodawcy,
- wskutek ogłoszenia upadłości pracodawcy,
- wskutek likwidacji pracodawcy,
- z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
przysługuje

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.