zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016

Podstawa zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy prowadzącej wcześniej własną działalność

Po zamknięciu własnej działalności gospodarczej zatrudniłam się na umowę o pracę. Obecnie jestem w siódmym miesiącu ciąży, ale nie korzystam ze zwolnienia lekarskiego. W jaki sposób zostanie naliczona podstawa wymiaru należnego mi zasiłku macierzyńskiego? Czy powinien być uwzględniony okres 12 miesięcy, w których jeszcze prowadziłam działalność gospodarczą, czy wyłącznie okres zatrudnienia na umowę o pracę? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1016568)

Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego) przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio powstało prawo do świadczenia).

Jeśli jednak niezdolność do pracy (prawo do zasiłku) powstała (powstało) przed upływem 12 pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawę wymiaru świadczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Co istotne, uwzględnieniu podlega wyłącznie wynagrodzenie uzyskane u płatnika składek (pracodawcy) w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy (prawo do zasiłku).

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za wskazane okresy (odpowiednio za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia) przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Tak wynika z art. 36 ust. 1, 2 i 4, art. 38 ust. 1 oraz art. 47 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie na umowę o pracę stanowią odrębne tytuły do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia chorobowego. Inny jest też płatnik składek. Dlatego też przychody uzyskane z tytułu prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej nie mają żadnego wpływu na wysokość świadczenia należnego z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego uczestniczce forum zostanie zatem uwzględnione wyłącznie wynagrodzenie uzyskane ze stosunku pracy, nawet jeśli uwzględniany okres byłby krótszy od 12 miesięcy.

Przykład

Pani Anna prowadziła działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 października 2015 r., po czym z dniem 16 października 2015 r. została zatrudniona na umowę o pracę. W dniu 10 lipca 2016 r. pani Anna urodziła dziecko. Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego jej zasiłku macierzyńskiego (przy założeniu, że wcześniej ubezpieczona ta nie korzystała z innych świadczeń chorobowych, w tym z wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego), zostanie uwzględnione wynagrodzenie uzyskane za 8 pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę poprzedzających powstanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, tj. za okres od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60