zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021

Gdy po porodzie brak prawa do zasiłku macierzyńskiego

Rodzice małych dzieci, w tym tych nowo narodzonych, mają obecnie w naszym kraju możliwość skorzystania z różnego rodzaju świadczeń. Zalicza się do nich m.in. zasiłek macierzyński, z którego matka dziecka po porodzie może korzystać przez prawie rok. Jeśli natomiast nie spełnia warunku do uzyskania tego świadczenia, przez analogiczny okres przysługuje jej prawo do świadczenia rodzicielskiego.

Dla ubezpieczonych

Kobieta, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu:

 • obowiązkowo - np. z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub
 • na zasadzie dobrowolności - m.in. z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia lub prowadzenia własnej działalności pozarolniczej,

po porodzie może liczyć na zasiłek macierzyński.

Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest jednak urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego, chociaż ustawodawca przewidział pewne odstępstwo od tej zasady. Otóż ze świadczenia może również skorzystać kobieta, która urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jednak wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

 • wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Gdy kobieta spełnia powyższe warunki, przysługuje jej zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

 • urlopu macierzyńskiego - obligatoryjnie oraz
 • urlopu rodzicielskiego - o ile wystąpi z takim wnioskiem.

Okres należnego zasiłku macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu (patrz tabela).

Gdy brak prawa do zasiłku

Brak ubezpieczenia chorobowego albo poród już po jego ustaniu (z zastrzeżeniem jak wyżej) uniemożliwia kobiecie skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego. Wówczas jednak przez analogiczny okres (patrz tabela) może ona pobierać świadczenie rodzicielskie, o ile nie przysługuje jej (ani ojcu dziecka) za granicą świadczenie o podobnym charakterze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nie mniej niż 1.000 zł

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1.000 zł miesięcznie.

Miesięczny zasiłek macierzyński stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku (patrz tabela), z założenia ustalanej w oparciu o wynagrodzenie/przychód ubezpieczonego wypłacony/osiągnięty za okres odpowiednio 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających prawo do zasiłku. Jednak gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, a więc od 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do tej właśnie wysokości.

Niezależnie zatem od tego, czy kobieta podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma zagwarantowane co najmniej 1.000 zł miesięcznie, które może pobierać przez prawie pełen rok od dnia narodzin dziecka.

Świadczenia przewidziane dla kobiet, które urodziły dziecko/dzieci
Rodzaj świadczenia
Zasiłek macierzyński Świadczenie rodzicielskie
Uprawnieni do świadczenia
m.in. kobieta-ubezpieczona, która urodziła dziecko/dzieci:
- w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
- w okresie urlopu wychowawczego albo
- po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu
m.in. matka dziecka, o ile:
- nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
- jej ani ojcu dziecka nie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Okres należnego świadczenia
przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, tj. odpowiednio do: przez okres:
- 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
- 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
- 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
- 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie
Wysokość świadczenia
co najmniej 1.000 zł miesięcznie z założenia 1.000 zł miesięcznie
Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego* wynosi odpowiednio:
- 100% podstawy wymiaru zasiłku - za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz do 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego i
- 60% podstawy wymiaru zasiłku - za pozostały okres urlopu rodzicielskiego
lub
- 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
Przy czym w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a więc od 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego**
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie***, z tym zastrzeżeniem, że w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
Płatnik świadczenia
Płatnik składek lub ZUS Urząd gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie
Podstawa prawna
art. 29-31 z uwzględnieniem art. 62 ust. 4-6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.) oraz art. 180 § 1art. 1821a § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
* Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
** W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie do wysokości świadczenia rodzicielskiego ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński.
*** Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.