zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016

Wyrównanie wysokości zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

Pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej urlopów związanych z rodzicielstwem, a tym samym otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Obecnie poinformowała pracodawcę, iż po wykorzystaniu 6 tygodni urlopu rodzicielskiego rezygnuje z pozostałej jego części. Czy wyrównać wysokość wypłaconego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy jego wymiaru?

Tak. Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wypłaca się, w myśl art. 31 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej, w wysokości:

  • 100% podstawy wymiaru za pierwsze 6, 8 lub 3 tygodnie tego urlopu (zależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub liczby dzieci jednocześnie przyjętych na wychowanie),
     
  • 60% podstawy wymiaru za pozostały okres.

Jeżeli jednak pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złoży wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to zasiłek macierzyński za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem wynosi 80% podstawy wymiaru.

Termin 21 dni jest liczony od następnego dnia po porodzie, a jeśli ostatni dzień tego terminu przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, upływa on w pierwszym dniu roboczym.

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 4 stycznia 2016 r. i od tego dnia do 22 maja 2016 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego. W kwietniu 2016 r. złożyła wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego od 23 maja 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku wyniosło 2.761,28 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownicę). Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (od 4 stycznia do 3 lipca 2016 r.) wynosi 92,04 zł, tj. 2.761,28 zł x 100% : 30. Zasiłek za każdy dzień urlopu rodzicielskiego przypadającego po 3 lipca 2016 r. wyniesie dziennie po 55,23 zł, tj. 2.761,28 zł x 60% : 30.

Gdyby wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownica złożyła w ciągu 21 dni po porodzie, to zasiłek macierzyński za cały okres - licząc od dnia porodu - przysługiwałby jej w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. Stawka dzienna zasiłku wynosiłaby 73,63 zł, tj. 2.761,28 zł x 80% : 30.
 

Ważne: W razie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo po wykorzystaniu odpowiednio 6, 8 lub 3 tygodni tego urlopu, pracownicy przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru, pod warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze przekraczającym 6, 8 lub 3 tygodni urlopu.

Jeśli więc pracownica, o której mowa w pytaniu, zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu 6 tygodni tego urlopu, to przysługuje jej wyrównanie zasiłku do 100% podstawy wymiaru. Warunkiem do wypłaty wyrównania jest także niepobranie zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka - po rezygnacji z urlopu przez matkę.

Wyrównanie zasiłku przez pracodawcę powinno nastąpić w terminie określonym w art. 64 ustawy zasiłkowej, tj. przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do jego otrzymania.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że pracownica złożyła wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu 6 tygodni, tj. od 4 lipca 2016 r. (ojciec dziecka nie skorzysta z tego urlopu).

Za okres od dnia porodu do daty rezygnacji z urlopu rodzicielskiego (182 dni) zasiłek macierzyński zostanie pracownicy wypłacony w łącznej kwocie 13.400,66 zł (73,63 zł x 182 dni). Po rezygnacji z urlopu przysługiwać jej będzie wyrównanie tego zasiłku do 100% podstawy wymiaru. Kwota wyrównania wyniesie 3.350,62 zł, zgodnie z wyliczeniem: 92,04 zł x 182 dni = 16.751,28 zł; 16.751,28 zł - 13.400,66 zł = 3.350,62 zł.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60