zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016

Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w razie przysposobienia dziecka

Pracownica 4 maja 2016 r. złożyła wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego na adoptowane dziecko. Dołączyła do niego oświadczenie o przyjęciu dziecka na wychowanie w dniu 15 kwietnia 2016 r. oraz postanowienie sądu, z którego wynika, że wniosek o przysposobienie dziecka został złożony 8 kwietnia 2016 r. Od której daty należało liczyć termin 21 dni uprawniający do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres ww. urlopów?

Zasiłek macierzyński za okres udzielonego urlopu macierzyńskiego (także na warunkach urlopu macierzyńskiego) i część urlopu rodzicielskiego (odpowiednio 6 tyg., 8 tyg., 3 tyg.) wynosi 100% podstawy wymiaru. Jeżeli jednak pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złoży wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to zasiłek za cały okres wynosi 80% podstawy wymiaru. Tak stanowi art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy zasiłkowej. W przypadku niezachowania tego terminu za dalszy okres korzystania z urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Termin 21 dni na złożenie wniosku w przypadku urodzenia dziecka liczy się od dnia następującego po dniu porodu. Przepisy Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej nie precyzują natomiast daty, od której biegnie on w razie przysposobienia dziecka (odpowiednio przyjęcia na wychowanie).

ZUS ZUS w ust. 190 komentarza do ustawy zasiłkowej wyjaśnił, że zasady dotyczące wypłaty zasiłku macierzyńskiego określone dla osób, które urodziły dziecko: "(...) mają odpowiednio zastosowanie do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w razie złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, a w przypadku pozostałych osób, wniosku o wypłatę bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, nie później niż w ciągu 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.".

W związku z powyższym, termin na złożenie wniosku uprawniającego do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem po przysposobieniu dziecka liczy się od dnia następującego po tym, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj. przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienie z wnioskiem o jego przysposobienie.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, wniosek o przysposobienie dziecka został złożony 8 kwietnia 2016 r., natomiast dziecko przyjęto na wychowanie 15 kwietnia 2016 r. (dzień po wydaniu postanowienia sądu w tej sprawie). Termin 21 dni należało więc liczyć od 16 kwietnia 2016 r. i upływał on 6 maja 2016 r. Ponieważ wniosek o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwem pracownica złożyła 4 maja 2016 r., przysługuje jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres tych urlopów.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60