zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016

Kto wypłaca podwyższenie zasiłku macierzyńskiego?

Pracownica, przebywająca na urlopie rodzicielskim, od 1 września 2016 r. łączy ten urlop z wykonywaniem pracy na pół etatu. Pełny należny jej zasiłek macierzyński (na rękę) przekraczał 1.000 zł miesięcznie. W efekcie zmniejszenia jego wysokości proporcjonalnie do wymiaru czasu świadczonej na urlopie rodzicielskim pracy świadczenie to za wrzesień 2016 r. wyniesie niecałe 600 zł.


1) Czy w tej sytuacji podlega ono podwyższeniu do kwoty 1.000 zł?

TAK. Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. od kwoty 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, stosowne podwyższenie ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński. Stanowi o tym art. 31 ust. 3a i 3c ustawy zasiłkowej.


Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługującego za pełny miesiąc jest ustalane jako różnica między kwotą 1.000 zł a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Jak podkreśla ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, dochody przysługujące za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, w tym m.in. wynagrodzenie z tytułu łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, nie mają wpływu na kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.

Skoro w wyniku zmniejszenia wysokości zasiłku macierzyńskiego proporcjonalnie do wymiaru czasu świadczonej na urlopie rodzicielskim pracy świadczenie to za wrzesień 2016 r. pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie mniej niż 1.000 zł, należy je podnieść do tej właśnie kwoty.


2) Kto powinien dokonać tego podwyższenia, jeżeli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest pracodawca?

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego jest płatnik zasiłku macierzyńskiego, a więc odpowiednio płatnik składek zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym lub ZUS.

Przy czym w przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu i jednocześnie:

  • łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich, pomniejszonych o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego,
     
  • wypłaty zasiłków dokonują płatnicy składek,

to sam uprawniony wskazuje płatnika składek zobowiązanego do naliczenia i wypłaty podwyższenia zasiłku.

Jeśli jednak jednym z płatników zasiłku jest ZUS, podmiotem wypłacającym kwotę podwyższenia jest ten właśnie organ rentowy.

Dlatego też ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, zobowiązany jest do poinformowania każdego płatnika zasiłku o prawie do zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60