zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po urlopie bezpłatnym

Pracodawca udzielił mi na mój wniosek rocznego urlopu bezpłatnego, w trakcie którego zaszłam w ciążę. Ostatecznie urodziłam przed wyznaczonym terminem porodu, tj. jeszcze w trakcie ostatniego miesiąca urlopu bezpłatnego. Pracodawca na mój wniosek wypłaca mi zasiłek macierzyński, jednak rozpoczął jego wypłatę od następnego dnia po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Czy pracodawca postąpił słusznie?

TAK. Urlop bezpłatny stanowi przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego nie pozostaje bez wpływu na jego prawo w tym okresie do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. W okresie urlopu bezpłatnego nie są bowiem odprowadzane za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne.

W myśl art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, za okresy niezdolności do pracy przypadające w trakcie urlopu bezpłatnego zasiłek chorobowy nie przysługuje. Natomiast za sprawą art. 31 ust. 5 ustawy zasiłkowej, wskazaną regulację w zakresie uprawnień do zasiłku chorobowego za okres przypadający w trakcie urlopu bezpłatnego stosuje się odpowiednio do zasiłku macierzyńskiego.


Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym.


Jak podaje ZUS na stronie internetowej www.zus.pl, w przypadku gdy niezdolność do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa powstanie w okresie urlopu bezpłatnego i trwa po zakończeniu tego urlopu, pracownik ma prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także do wynagrodzenia chorobowego, ale wyłącznie za okres niezdolności do pracy przypadający po tym urlopie. Przerwę w ubezpieczeniu chorobowym spowodowaną urlopem bezpłatnym i fakt powstania niezdolności do pracy w okresie tej przerwy traktuje się w sposób szczególny, na równi z okolicznością powstania niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego. Wprawdzie pracownik nie ma prawa do zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadający w okresie tej przerwy, ale ma prawo do zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadający po urlopie bezpłatnym, tak jakby niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego. Przy czym organ rentowy zwraca uwagę, że w przypadku urodzenia dziecka w okresie urlopu bezpłatnego, pracownica nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres po urlopie bezpłatnym, ale okres zasiłku macierzyńskiego liczy się od dnia porodu.

Pracodawca wypłacając Czytelniczce zasiłek macierzyński począwszy od następnego dnia po zakończeniu urlopu bezpłatnego postąpił więc prawidłowo.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60