zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem

Wypłacaliśmy pracownicy zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Obecnie, po wykorzystaniu 10 tygodni urlopu rodzicielskiego, wnioskuje ona o rezygnację z tego urlopu. Czy należy wyrównać zasiłek macierzyński do 100% podstawy jego wymiaru?

Nie. Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Zasiłek w tej wysokości przysługuje również za okres do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (do 8 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Od 7. (9.) tygodnia urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wypłaca się w wysokości 60% podstawy wymiaru. Tak stanowi art. 31 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej.

Ważne: Jeśli pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem.

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 23 września 2016 r. i korzysta z urlopu macierzyńskiego od dnia porodu do 9 lutego 2017 r., a następnie z urlopu rodzicielskiego od 10 lutego do 21 września 2017 r. (wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego złożyła w styczniu 2017 r.).

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskiego
i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku wyniosło 2.674,99 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownicę). W okresie urlopu macierzyńskiego oraz przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (do 23 marca 2017 r.) stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego wynosiła 89,17 zł, tj. 2.674,99 zł x 100% : 30.

Zasiłek macierzyński za każdy dzień urlopu rodzicielskiego przypadającego od 24 marca do 21 września 2017 r. wyniesie 53,50 zł, tj. 2.674,99 zł x 60% : 30.

Gdyby pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w ciągu 21 dni po porodzie, np. 10 października 2016 r., to stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniosłaby 71,33 zł, tj. 2.674,99 zł x 80% : 30.


Pracownica, która w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, może zrezygnować z całości lub części tego urlopu na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Jednakże wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru przysługuje jej wyłącznie wówczas, gdy zrezygnuje ona z tego urlopu w pełnym wymiarze albo po wykorzystaniu 6 (8) tygodni. Wyrównanie to przysługuje jednak pod warunkiem niepobrania tego zasiłku przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, lub za okres odpowiadający okresowi co najmniej 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (por. ust. 184 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Ważne: Rezygnacja z części urlopu rodzicielskiego po upływie 6 (8) tygodni tego urlopu nie uzasadnia wyrównania zasiłku macierzyńskiego wypłaconego w wysokości 80% podstawy wymiaru do 100% tej podstawy.

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego może nastąpić wyłącznie, gdy rezygnacja obejmuje pełny wymiar urlopu rodzicielskiego lub 26 tygodni tego urlopu. W takim przypadku pracownicy wypłaca się jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy jego wymiaru. Przepis art. 64 ustawy zasiłkowej stosuje się odpowiednio, zatem wyrównanie powinno zostać wypłacone w terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia niezbędnych dokumentów.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz dodatkowo, że pracownica zrezygnowała z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, udzielonego jej na wniosek złożony 10 października 2016 r. (z urlopu tego nie skorzystał ojciec dziecka).

Za okres urlopu macierzyńskiego, od 23 września 2016 r. do 9 lutego 2017 r. (140 dni), otrzymała zasiłek macierzyński w łącznej wysokości 9.986,20 zł (71,33 zł x 140 dni).

Pracodawca wyrównał wysokość zasiłku macierzyńskiego, za cały okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru. Kwota tego wyrównania wyniosła 2.497,60 zł, tj. 89,17 zł x 140 dni = 12.483,80 zł; 12.483,80 zł - 9.986,20 zł = 2.497,60 zł.

Gdyby pracownica przed rezygnacją z urlopu rodzicielskiego wykorzystała 10 tygodni tego urlopu, to wypłacony jej zasiłek macierzyński wyniósłby łącznie 14.979,30 zł (71,33 zł x 210 dni). Pracownicy nie przysługiwałoby wyrównanie zasiłku do 100% podstawy jego wymiaru.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60