zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Przeliczenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego bezpośrednio po chorobowym

Pracownica w marcu 2017 r. nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. W podstawie jego wymiaru powinniśmy uwzględnić dodatek stażowy, który w myśl przepisów płacowych ulega zmniejszeniu w czasie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Przed porodem pracownica przez ponad pół roku była niezdolna do pracy z powodu choroby i w tym czasie otrzymywała dodatek w pełnej wysokości. W jaki sposób obliczyć zasiłek macierzyński?

W podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy uwzględnić wynagrodzenie za ten sam okres, za który zostało przyjęte do obliczenia zasiłku chorobowego. W sytuacji, gdy świadczenia chorobowe (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego) są pobierane nieprzerwanie lub z przerwą nieprzekraczającą 3 miesięcy kalendarzowych, podstawa wymiaru kolejno pobieranych świadczeń nie ulega zmianie. Taka zasada postępowania została określona w art. 43 ustawy zasiłkowej, o czym piszemy na str. 16-18 niniejszego numeru UiPP.

Wobec tego, iż pracownica otrzymuje dodatek stażowy, do którego zachowuje prawo tylko w okresach pobierania świadczeń za czas choroby, a nie w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, należy wliczyć go do podstawy wymiaru tego zasiłku.

Ważne: Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie jego pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku uznaje się, że składnik ten nie przysługuje za ten okres i przyjmuje do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli jednak pracodawca udokumentuje, że dany składnik jest wypłacany za czas absencji chorobowej, to nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru świadczenia.

W powyższych okolicznościach nie oznacza to ustalenia nowej podstawy wymiaru, a jedynie jej przeliczenie poprzez włączenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru, bez zmiany okresu, za który wynagrodzenie zostało przyjęte do jej obliczenia.

Przykład

Pracownica w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.600 zł. Oprócz tego otrzymuje dodatek stażowy w kwocie 390 zł (15% z 2.600 zł). W myśl przepisów płacowych, dodatek jest wypłacany za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast ulega zmniejszeniu za okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Od 12 września 2016 r. do 8 marca 2017 r. (178 dni) pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego przyjęto wynagrodzenie za okres od września 2015 r. do sierpnia 2016 r. (bez uwzględniania dodatku za staż pracy) w kwocie 26.922,48 zł, tj. (2.600 zł - 356,46 zł) x 12 m-cy. Podstawa wymiaru ww. świadczeń wyniosła więc 2.243,54 zł (26.922,48 zł : 12 m-cy).

Począwszy od 9 marca 2017 r. pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po uwzględnieniu w niej dodatku za staż pracy wynosi 2.580,07 zł, według wyliczenia: [(2.600 zł + 390 zł) - 409,93 zł] x 12 m-cy = 30.960,84 zł; 30.960,84 zł : 12 m-cy = 2.580,07 zł.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60