zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017

Zasiłek macierzyński po poronieniu ciąży

Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem literowym "B" obejmujące 30 dni. Za czas choroby nabyła prawo do zasiłku chorobowego. Po wykorzystaniu 14 dni zwolnienia przedłożyła kolejne, już bez żadnego kodu, wystawione przez szpital oraz zaświadczenie o poronieniu kilkutygodniowej ciąży. W jakiej wysokości należy wypłacić jej zasiłek chorobowy oraz, czy po poronieniu pracownicy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?

Zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru (art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Dowodem do jego wypłaty w tej wysokości jest odpowiednie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, tj. ZUS ZLA lub e-ZLA, zawierające kod literowy "B", a jeśli lekarz nie umieścił tego kodu - odrębne zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży. Ponadto w czasie ciąży pracownicy przysługuje okres zasiłkowy w wymiarze do 270 dni, natomiast po poronieniu jest on taki sam jak dla ogółu pracowników i wynosi 182 dni.

Gdyby pracownica, o której mowa w pytaniu, przed poronieniem ciąży wykorzystała 182-dniowy okres zasiłkowy, to zasiłek chorobowy można by było wypłacić tylko do dnia poronienia. Po tym dniu pracownica mogłaby ubiegać się o ewentualne przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Jednakże w przedstawionej sytuacji, pracownica przed poronieniem wykorzystała tylko 14 dni okresu zasiłkowego, może więc nadal korzystać z tego świadczenia, nie dłużej niż do wyczerpania 182-dniowego okresu. Ponieważ od następnego dnia po poronieniu niezdolność do pracy z powodu choroby nie przypada już na okres ciąży, zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru (odpowiednio 70% za czas pobytu w szpitalu).

Jeśli chodzi o urlop macierzyński, to dowodem do jego udzielenia, a zarazem wypłaty zasiłku macierzyńskiego, jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika zasiłku. Jeśli pracownica, o której mowa w pytaniu, nie otrzyma w USC takiego dokumentu, nie przysługuje jej prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Przykład

Pracownica w ciąży przedłożyła zwolnienie lekarskie zawierające kod literowy "B", na okres od 12 września do 11 października 2017 r. (30 dni). Za czas choroby nabyła prawo do zasiłku chorobowego (33 dni wynagrodzenia chorobowego wykorzystała na początku 2017 r.).

W dniu 25 września 2017 r. pracownica poroniła ciążę i przedłożyła zwolnienie wystawione przez lekarza w szpitalu na okres od 22 września do 21 października 2017 r. (30 dni) - bez kodu literowego "B". Na zwolnieniu wpisano, że 6 dni przypadało na pobyt w szpitalu. Ponadto lekarz wystawił odrębne zaświadczenie stwierdzające, że 25 września 2017 r. miało miejsce poronienie ciąży.

Za czas niezdolności do pracy orzeczonej przedłożonymi przez pracownicę zwolnieniami lekarskimi przysługuje jej zasiłek chorobowy w wysokości:

  • 100% podstawy wymiaru od 12 do 25 września 2017 r., w tym za czas pobytu w szpitalu przypadający do dnia poronienia włącznie,
     
  • 70% podstawy wymiaru od 26 do 27 września 2017 r., tj. 2 dni niezdolności do pracy po poronieniu przypadającej na czas pobytu w szpitalu,
     
  • 80% podstawy wymiaru od 28 września do 21 października 2017 r.


Zwracamy uwagę!
Gdyby pracownica dostarczyła dowód uprawniający ją do zasiłku chorobowego w niższej wysokości już po dokonaniu wypłaty zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru, to nadpłaconą kwotę zasiłku pracodawca potrąca z przysługującego pracownicy zasiłku bieżącego.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60