zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla zatrudnionego na część etatu

Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy nie przekracza 500 zł. Wynika to z faktu, iż jest ona zatrudniona na umowę o pracę na 1/4 etatu (jest to jej jedyne źródło dochodu). Pracownica domaga się podwyższenia świadczenia do 1.000 zł. Wydaje mi się jednak, że tę gwarantowaną kwotę ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Czy mam rację?

NIE. Wymiar czasu pracy ubezpieczonej nie ma tu żadnego znaczenia.

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, okaże się niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a więc od 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do tej właśnie wysokości. Jedynie wówczas gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwotę podwyższenia ustala się proporcjonalnie, ale do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński.

Stanowi o tym art. 31 ust.3a i 3c ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Ustawodawca w żaden sposób nie uzależnił kwoty, do której powinien być podwyższony zasiłek macierzyński, od wymiaru czasu świadczonej pracy.

Skoro więc, jak wynika z treści pytania, należny pracownicy zasiłek macierzyński, po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższy od 1.000 zł i jest to jedyne świadczenie z tytułu macierzyństwa wypłacane ubezpieczonej, przysługuje jej podwyższenie tego zasiłku do 1.000 zł, a za niepełny miesiąc do odpowiedniej proporcji tej kwoty.

Wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego dokonuje pracodawca będący płatnikiem zasiłku.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60