zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013

Macierzyński także dla ubezpieczonej, która urodziła dziecko za granicą

Kobieta, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przysługuje jej przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Co istotne, dotyczy to także sytuacji, gdy dziecko przyszło na świat poza granicami naszego państwa.


Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo, jak i na zasadzie dobrowolności) mogą liczyć na wszystkie świadczenia wypłacane z tego funduszu. Przykładowo kobieta w ciąży, w razie choroby, może skorzystać z zasiłku chorobowego, a po porodzie - z zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem uzyskania prawa do tego drugiego świadczenia jest urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, choć istnieją pewne odstępstwa od tej zasady.

Otóż zasiłek macierzyński przysługuje także kobiecie, której dziecko przyszło na świat po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, o ile ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży z przyczyn określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, tj.:

 • wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo
   
 • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

W tym przypadku zasiłek macierzyński wypłacany jest przez nieco krótszy okres, tj. za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, a więc w wymiarze skróconym o dwa tygodnie.


Dla celów ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego nie ma znaczenia, czy poród odbył się w Polsce, czy też poza granicami naszego kraju.


Nie tylko dla pracowników

Prawo do zasiłku macierzyńskiego, w świetle art. 29 ust. 5 ustawy zasiłkowej, przyznawane jest na okres ustalony przepisami Kodeksu pracy m.in. jako okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Przykładowo w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie przysługuje:

 • "podstawowy" urlop (a tym samym zasiłek) macierzyński w wymiarze 20 tygodni oraz
   
 • dodatkowy urlop (zasiłek) macierzyński, udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, z maksymalnie 4 tygodni obowiązujących w 2013 r., bezpośrednio po wykorzystaniu "podstawowego" urlopu macierzyńskiego.

Co istotne, zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko pracownikom, ale również innym osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, jak np. zatrudnionym na umowę zlecenia lub prowadzącym własną działalność pozarolniczą. Różnica jest taka, że nie korzystają one, tak jak pracownicy, z urlopu macierzyńskiego z prawem do zasiłku, tylko z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający danemu rodzajowi urlopu macierzyńskiego, przewidzianemu w art. 180-183 Kodeksu pracy.


Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.


Niezbędne dokumenty

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, nie wystarczy urodzić dziecko. Trzeba jeszcze ten fakt odpowiednio udokumentować.

Co do zasady, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu - za okres zasiłku macierzyńskiego przysługującego przed porodem (taką możliwość przewiduje art. 180 § 3 Kodeksu pracy),
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres po porodzie.

Natomiast w przypadku, gdy dziecko urodzi się podczas pobytu za granicą, wymagane jest odpowiednio:

 • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu, zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka.

Przy czym zagraniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że zostały wystawione na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw.

Kwestię tę reguluje § 9 i 10 z odpowiednim zastosowaniem § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Dopuszczalne kserokopie

Zarówno skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jak i zagraniczny akt urodzenia dziecka powinny być przedłożone w oryginale. Co prawda wymienione przepisy rozporządzenia jednocześnie stanowią, iż podstawą do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego może być kserokopia tych dokumentów, aczkolwiek z pewnym zastrzeżeniem. Otóż musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem i to wyłącznie przez płatnika zasiłku, tj. odpowiednio przez:

 • płatnika składek, który - jako uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego - podejmie realizację zasiłku macierzyńskiego lub
   
 • ZUS - w pozostałych przypadkach.

Nie wystarczy więc podpis pracodawcy na kserokopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka pracownicy, w przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS. Organ rentowy żąda wówczas do wglądu oryginału tego dokumentu.

Po potwierdzeniu przez płatnika zasiłku macierzyńskiego kserokopii aktu urodzenia (lub skróconego jego odpisu) za zgodność z oryginałem, może być on zwrócony osobie występującej o to świadczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 444)

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.