zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego

Zleceniobiorca, podlegający od kilku miesięcy ubezpieczeniom społecznym (w tym chorobowemu), złożył wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego. Czy należy wypłacić ten zasiłek, skoro zleceniobiorca jest ojcem dziecka, ale nie pozostaje z matką dziecka w formalnym związku małżeńskim?

Tak. Ubezpieczony-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Tak stanowi art. 29 ust. 5a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), dalej: ustawy zasiłkowej.

W myśl art. 1823 Kodeksu pracy, wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie i powinien zostać wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Jeśli chodzi o dziecko przysposobione - do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wprawdzie zleceniobiorca nie jest uprawniony do urlopu ojcowskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński przez okres odpowiadający okresowi tego urlopu, tj. przez 2 tygodnie (14 dni), nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Dla celów wypłaty zasiłku nie ma znaczenia, czy ojciec dziecka pozostaje z matką dziecka w związku małżeńskim, czy też nie. Nie jest również istotne, czy matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński.

Wniosek zleceniobiorcy powinien zostać złożony przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu ojcowskiego. Wniosek złożony po tym terminie nie stanowi podstawy do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, chyba że niezłożenie wniosku w terminie wynikało z przyczyn niezależnych od osoby występującej o zasiłek. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wniosek złożony w pierwszym dniu roboczym po tym terminie uznaje się za złożony w terminie (por. ust. 137 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

Przykład

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym (w tym chorobowemu) od 2 marca 2015 r. W dniu 20 marca złożył wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego od 23 marca do 5 kwietnia 2015 r. (14 dni) na dziecko urodzone 21 kwietnia 2014 r.

Ponieważ dziecko nie ukończyło 12 miesięcy życia, a wniosek został złożony przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku, zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński za wnioskowany okres (prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, tj. bez okresu wyczekiwania).

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60