zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego

Pracownica w ciągu 14 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński od dnia porodu wypłacaliśmy w wysokości 80% podstawy wymiaru. Po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu rodzicielskiego pracownica złożyła wniosek o rezygnację z pozostałej jego części. Czy należy wyrównać zasiłek macierzyński do 100% podstawy wymiaru?

Nie. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego - 60% podstawy wymiaru. Tak wynika z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej. Pracownica, która nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres udzielonych jej urlopów (art. 31 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

W świetle powyższego od terminu złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski zależy wysokość wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za wszystkie urlopy związane z rodzicielstwem.

  Przykład 1  

Pracownica urodziła dziecko w dniu 22 września 2014 r. Wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego złożyła 30 września 2014 r. (w ciągu 14 dni po porodzie). Z urlopu macierzyńskiego korzystała zatem od 22 września 2014 r. do 8 lutego 2015 r., dodatkowy urlop macierzyński przypadał od 9 lutego do 22 marca 2015 r., a od 23 marca do 20 września 2015 r. pracownicy udzielono urlopu rodzicielskiego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniosło 2.502,41 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownicę). Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego za okres wszystkich ww. urlopów związanych z rodzicielstwem wyniosła 66,73 zł, tj. 2.502,41 zł x 80% : 30.

Kalkulatory
Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego
dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
  Przykład 2  

Przyjmujemy dane z przykładu 1, z tym że wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (6 tyg.), urlop rodzicielski (26 tyg.) pracownica złożyła 25 stycznia 2015 r.

Stawka dzienna zasiłku za okres "podstawowego" i dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniosła 83,41 zł, tj. (2.502,41 zł x 100%) : 30, a za okres urlopu rodzicielskiego - 50,05 zł, tj. (2.502,41 zł x 60%) : 30.


Zgodnie z art. 1792 § 1 i art. 1793 § 1 K.p. pracownica, która w ciągu 14 dni po porodzie złożyła wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w pełnym wymiarze i urlop rodzicielski (również w pełnym wymiarze), może zrezygnować z całości lub części tych urlopów na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru przysługuje jej jednak wyłącznie wówczas, gdy zrezygnuje:

 • z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości albo w części lub
   
 • z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze

a ponadto zasiłku za okres tych urlopów nie pobierze ojciec dziecka.

Jak wynika z powyższego, rezygnacja z części urlopu rodzicielskiego nie uzasadnia wyrównania zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w wysokości 80% podstawy wymiaru do 100% tej podstawy. Wyrównanie byłoby możliwe, gdyby rezygnacja objęła urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (przy czym ojciec dziecka nie skorzystałby z tego urlopu).

  Przykład 3  

Przyjmujemy założenia z przykładu 1 oraz, że pracownica zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego od 17 maja 2015 r., tj. po wykorzystaniu 8 tygodni tego urlopu. Nie przysługuje jej zatem wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy jego wymiaru.

Gdyby pracownica podjęła decyzję o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. od 23 marca 2015 r., to otrzymałaby wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tj. od 22 września 2014 r. do 22 marca 2015 r. (łącznie 182 dni) w wysokości 3.035,76 zł, według wyliczenia:

 • 83,41 zł x 182 dni = 15.180,62 zł (zasiłek za urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru),
   
 • 66,73 zł x 182 dni = 12.144,86 zł (zasiłek wypłacony w wysokości 80% podstawy wymiaru),
   
 • 15.180,62 zł - 12.144,86 zł = 3.035,76 zł.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60