zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015

Zasiłek macierzyński dla kobiety zatrudnionej na umowę zlecenia

Kobieta zatrudniona w naszej firmie na podstawie umowy zlecenia, pod koniec maja 2015 r. urodziła dziecko. Ponieważ podlega ona dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego przez zleceniodawcę. Czy świadczenie to będzie jej przysługiwało także za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego? Dodam, że umowa zlecenia zakończy się z dniem 30 listopada 2015 r.

Aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, w zasadzie wystarczy fakt urodzenia dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Tak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe (jak dla pracowników), czy też ubezpieczona przystąpiła do niego na zasadzie dobrowolności (dotyczy m.in. prowadzących własną działalność pozarolniczą albo zatrudnionych na umowę zlecenia).

Jeśli ubezpieczona, spełniając powyższy warunek, nabyła prawo do tego świadczenia, może z niego korzystać przez okres wskazany w art. 29 ust. 5 ustawy zasiłkowej, tj. przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) jako okres:

  • podstawowego urlopu macierzyńskiego, a także
     
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz
     
  • urlopu rodzicielskiego.

W przypadku urodzenia jednego dziecka może więc przebywać na zasiłku macierzyńskim nawet przez 52 tygodnie (tj. 364 dni), co stanowi sumę odpowiednio 20, 6 i 26 tygodni.

Na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego nie będzie również miał wpływu fakt ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w związku z upływem okresu, na który jest zawarta umowa zlecenia. Świadczenie to nadal będzie jej przysługiwało, tyle że jego płatność po 30 listopada 2015 r. przejmie ZUS, po dostarczeniu przez płatnika składek (zleceniodawcę) stosownych dokumentów.

Aby wykorzystać pełny "roczny" wymiar zasiłku macierzyńskiego, a więc również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielskiego, z wnioskiem o to świadczenie ubezpieczona powinna wystąpić do płatnika zasiłku przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres każdego z tych urlopów lub ich części.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60