zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015

Ustanie zatrudnienia a prawo do 80-procentowego zasiłku macierzyńskiego

Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas określony, do 30 września 2015 r. włącznie, jednak z uwagi na fakt, iż jest w ciąży, umowa ta została przedłużona do dnia porodu. Planowany termin porodu przypada na drugą połowę grudnia 2015 r. Ubezpieczona ta przy okazji dostarczenia kolejnego zwolnienia lekarskiego wspomniała, iż chciałaby, aby należny jej zasiłek macierzyński był wypłacany w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. Czy w jej przypadku będzie to możliwe?

TAK. To od samej ubezpieczonej zależy, w jakiej wysokości będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński. Bez znaczenia jest tu, czy świadczenie to będzie przysługiwało w okresie ubezpieczenia (np. z tytułu pozostawania w stosunku pracy), czy też po jego ustaniu.

Ponieważ, jak wynika z treści pytania, pracownica urodzi dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, w tym również za okres po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia. Co więcej, będzie mogła korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy nie tylko jako okres "podstawowego" urlopu macierzyńskiego, ale również okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.


Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Kwestię tę reguluje art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy zasiłkowej.

Co do zasady, miesięczny zasiłek macierzyński wynosi odpowiednio:

  • 100% podstawy jego wymiaru - za okres "podstawowego" i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz
     
  • 60% tej podstawy - za okres urlopu rodzicielskiego.

Stanowi o tym art. 31 ustawy zasiłkowej, który jednocześnie przewiduje możliwość wypłaty zasiłku macierzyńskiego za cały wspomniany wyżej okres w jednakowej wysokości, tj. 80% podstawy wymiaru zasiłku. Stanie się tak, jeśli przykładowo pracownica wystąpi z pisemnym wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po tym urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, w trybie określonym w art. 1791 Kodeksu pracy, a więc nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie. Co istotne, stosowny wniosek, tyle że nie o wspomniane urlopy, ale o zasiłek macierzyński za okres tych urlopów, skutkujący przyznaniem zasiłku w wysokości 80% podstawy jego wymiaru, może złożyć również m.in.:

  • ubezpieczona niebędąca pracownikiem, a także
     
  • kobieta uprawniona do zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia, w tym pracownica, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Aby zatem pracownica, o której mowa w pytaniu, mogła pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy jego wymiaru, wniosek o to świadczenie za okres wszystkich należnych jej z tego tytułu urlopów, w pełnych określonych przez ustawodawcę wymiarach, powinna złożyć przed upływem 14 dni po porodzie.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60