zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015

Zasiłek macierzyński dla ojca tuż po podjęciu zatrudnienia na umowę zlecenia

Z dniem 1 listopada 2015 r. zatrudniliśmy za umowę zlecenia mężczyznę, którego zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych, w tym m.in., na jego wniosek, do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Kilka dni później ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Czy powinniśmy wypłacić mu to świadczenie? Dodam, że z przedłożonego przez niego odpisu aktu urodzenia dziecka wynika, że przyszło ono na świat pół roku temu.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania, a więc już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Może z niego skorzystać m.in. ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) jako okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

  • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
     
  • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub - w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10. roku życia.

Stanowi o tym art. 29 ust. 5a ustawy zasiłkowej oraz art. 1823 Kodeksu pracy.


Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.


Jeśli zatem, tak jak w przypadku opisanym w pytaniu, dziecko ubezpieczonego nie ukończyło jeszcze wskazanego wieku, może on wystąpić o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego w dowolnym momencie podlegania temu ubezpieczeniu, a więc nawet tuż po podjęciu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia, z tytułu którego podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Będzie mu on przysługiwał, o ile oczywiście nie pobrał już tego świadczenia z innego tytułu.

W celu ustalenia uprawnień ubezpieczonego do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego oraz dokonania jego wypłaty, niezbędne są dokumenty wymienione w § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1594). Oprócz stosownego wniosku, złożonego przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierającego datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z tego świadczenia, oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, Czytelnik powinien więc otrzymać od ubezpieczonego również jego oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60