zasiłek macierzyński, wymiar zasiłku, urodzenie dziecka
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015

Zasiłek macierzyński dla ojca tuż po podjęciu zatrudnienia na umowę zlecenia

Z dniem 1 listopada 2015 r. zatrudniliśmy za umowę zlecenia mężczyznę, którego zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych, w tym m.in., na jego wniosek, do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Kilka dni później ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Czy powinniśmy wypłacić mu to świadczenie? Dodam, że z przedłożonego przez niego odpisu aktu urodzenia dziecka wynika, że przyszło ono na świat pół roku temu.

Zasiłek macierzyński dla ojca tuż po podjęciu zatrudnienia na umowę zlecenia
rys. Zasiłek macierzyński dla ojca tuż po podjęciu zatrudnienia na umowę zlecenia

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania, a więc już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Może z niego skorzystać m.in. ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) jako okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

  • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
     
  • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub - w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10. roku życia.

Stanowi o tym art. 29 ust. 5a ustawy zasiłkowej oraz art. 1823 Kodeksu pracy.


Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.


Jeśli zatem, tak jak w przypadku opisanym w pytaniu, dziecko ubezpieczonego nie ukończyło jeszcze wskazanego wieku, może on wystąpić o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego w dowolnym momencie podlegania temu ubezpieczeniu, a więc nawet tuż po podjęciu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia, z tytułu którego podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Będzie mu on przysługiwał, o ile oczywiście nie pobrał już tego świadczenia z innego tytułu.

W celu ustalenia uprawnień ubezpieczonego do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego oraz dokonania jego wypłaty, niezbędne są dokumenty wymienione w § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1594). Oprócz stosownego wniosku, złożonego przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierającego datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z tego świadczenia, oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, Czytelnik powinien więc otrzymać od ubezpieczonego również jego oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu.

www.ZasilekMacierzynski.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60